Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Coby Geertsma- van Tilburg ceremonieontwerper en uitvoerder van Fier de Liefde & Rituelencentrum.

Een overeenkomst tussen een bruidspaar en de trouwambtenaar komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van het contract of door een akkoordverklaring per mail. De boeking is definitief als de aanbetaling zoals benoemd in de bevestiging is ontvangen, eventueel vermeerderd met de benoemingskosten wanneer deze door de babs moeten worden voldaan.

Wanneer het huwelijk na de aanbetaling wordt geannuleerd zal deze (evenals de eventueel betaalde benoemingskosten) niet worden teruggestort, tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden zoals ziekte of overlijden.

Het tarief voor het voorbereiden en leiden van de ceremonie door FierdeLiefde! kan per echtpaar verschillend zijn en de factuur wordt op maat gemaakt. Reiskosten zijn individueel en nader overeen te komen. Eventuele reis-en verblijfskosten voor huwelijken die in het buitenland gesloten worden zijn ook nader overeen te komen. Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt de trouwambtenaar een factuur toe waarop de aanbetaling apart vermeld staat.

Alle betalingen dienen uiterlijk 7 dagen voor de ceremonie te worden gestort op de door de trouwambtenaar aangewezen bankrekening.

Het bruidspaar kan geen schadevergoeding eisen, indien de trouwambtenaar haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.
In deze gevallen zal er door de trouwambtenaar uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met het bruidspaar. Mocht onverhoopt geen vervanging geregeld kunnen worden dan zal het
totale bedrag inclusief de aanbetaling terug worden gestort.

Aan de door mij gemaakte informele akten voor een zogenaamde herbevestiging of ceremonieel huwelijk kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie blijft de aanbetaling verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie is 50% van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie is 100% van het totaalbedrag verschuldigd.

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.