“Ook al krijg ik een nieuwe partner ik zal er altijd voor je zijn”

Zo’n beetje de helft van alle stellen gaan weer uit elkaar. Niet altijd zijn er kinderen bij betrokken. Maar heel vaak wel.

“In 2020 scheidden de ouders van 28 305 kinderen na een huwelijk”, lees ik bij de cijfers van het CBS. En: “daarnaast zijn er jaarlijks naar schatting ruim 20 duizend kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan zonder dat ze getrouwd waren.”

Bijna 50.000 kinderen dus, in één jaar. 50.000 kinderen met een verhaal. Misschien is jouw kind een van hen…

Wat ik je wil vertellen is: elk kind verdient een ritueel. Om afscheid te nemen van het gezin dat er was, en de nieuwe situatie aan te nemen.

Waarom een ritueel?

Naast ritueelontwerper ben ik docent levensbeschouwing, ik werk al bijna 20 jaar met kinderen. Ik spreek regelmatig kinderen van gescheiden ouders en hoor wat ze missen.

Ze willen gezien en gehoord worden. Ik gun de kinderen ouders die een stevig fundament zijn.  Dit fundament moet opnieuw gebouwd worden met ouders die hun kinderen kunnen dragen.

Een goed ritueel is de start om goed uit elkaar gaan. Zonder goed afscheid is er geen ruimte voor een nieuw begin.  Het is de erkenning van een nieuwe weg, voor het hele gezin.

Apart van elkaar, maar wel samen met de kinderen.  In deze tijd is het belangrijk om dan ook een moment te hebben waarin de kinderen centraal staan. En waar je als ouders een belofte doet aan je kinderen.

Dat dit een sleutelmoment wordt om te onthouden.

Hoe ziet zo’n ritueel eruit? Als jullie kiezen voor een loslaatritueel dan hebben we eerst een voorgesprek.  Het is goed om vooraf te weten wat jullie de kinderen willen meegeven.

Bijvoorbeeld dat je contact met elkaar blijft houden. Jullie altijd positief over de ander zult spreken en elkaar vriendschappelijk zult blijven benaderen. Of een gelofte waarin je de onvoorwaardelijke liefde voor de kinderen en goed ouderschap belooft.

Je kunt uitspreken wat je aan de ander te danken hebt, geleerd hebt of waarvan je genoten hebt. Dit kan je wel naar elkaar uitspreken en elkaar daarvoor bedanken. Voor de kinderen is dit belangrijk om te horen. Want ooit kozen jullie voor elkaar. En zonder jullie waren deze prachtige kinderen er niet gekomen.

Hoe kan zo een ritueel eruitzien?

Bij het voorgesprek luister ik naar jullie welke gelofte jullie willen uitspreken. Hierbij help ik om hem zo goed en duidelijk mogelijk neer te zetten. Belangrijk is dat de gelofte goed voelt voor jullie en dat hij begrijpelijk is voor de kinderen.

Met elk gezin ontwerp ik een afgestemd ritueel waarmee je als gezin op een goede manier een nieuwe weg in kan slaan. Het ritueel bestaat niet alleen uit woorden. Maar ook beweging en voorwerpen bekrachtigen jullie gelofte. Bijvoorbeeld een steen van vertrouwen, het touw van verbintenis. 

In het tijdschrift voor conflicthantering van de MfN (2017, nummer 3), staat een mooie voorbeeldtekst van Christel Hobbelen. Deze tekst kun je naar elkaar uitspreken. en luidt als volgt:

“Bedankt voor de mooie tijd die we samen hebben gehad. Wat jij mij hebt gegeven, draag ik met mij mee, dat is voor mij. Wat ik jou gaf, heb ik gegeven uit liefde en is voor jou om te behouden. Het is spijtig hoe het is gegaan, daarin neem ik mijn verantwoordelijkheid en laat aan jou wat jouw aandeel hierin is. Ik verlaat je met liefde en waardering, in vrede, opdat we altijd de ouders van onze kinderen blijven.” 

Je kunt dit misschien zelf doen, maar wanneer je dit met een professioneel ritueelmaker doet dan krijgt het meer waarde.

Zie je het belang van een ritueel en ben je benieuwd wat ik als rituelenontwerper voor jullie gezin kan betekenen? Voel je welkom om contact te leggen via mail of een berichtje.